Nefrologia

Inici » Projects » Nefrologia
Nefrologia

La paraula Nefrologia deriva de la veu grega νεφρός (nephrós), que significa ronyó, i del sufix -logia (estudi, tractat). La Nefrologia és una especialitat mèdica que té per objecte lestudi morfològic i funcional del ronyó en condicions normals i patològiques.

Els ronyons són òrgans vitals que tenen un paper crucial en l’eliminació de deixalles i el manteniment de l’equilibri de líquids al nostre cos. Quan sorgeixen problemes als ronyons, un nefròleg/òloga és l’expert/a a qui acudir per obtenir un diagnòstic precís i un tractament adequat.

Què diagnostica un nefròleg i quines són algunes de les afeccions comunes que manegen?

1. Hipertensió arterial: La pressió arterial elevada pot fer malbé els ronyons amb el temps. Els nefròlegs avaluen i tracten pacients amb hipertensió que poden estar en risc de malaltia renal.

2. Malaltia renal crònica: Diagnostiquen i gestionen la malaltia renal crònica (ERC), una afecció en què els ronyons perden gradualment la seva capacitat de filtrar deixalles i excés de líquid. Això es fa a través de proves de laboratori que mesuren la funció renal i la presència de proteïnes o sang a l’orina.

3. Infeccions urinàries recurrents: Si experimentes infeccions urinàries recurrents, un nefròleg pot buscar causes subjacents, com ara obstruccions o anomalies al tracte urinari.

4. Càlculs renals: Els nefròlegs poden diagnosticar i ajudar a prevenir la formació de càlculs renals, petites acumulacions minerals als ronyons que poden causar dolor i obstrucció del flux d’orina.

5. Trastorns autoimmunes: Afeccions com el lupus eritematós sistèmic i la glomerulonefritis són exemples de malalties autoimmunes que afecten els ronyons. Els nefròlegs treballen en estreta col·laboració amb reumatòlegs i altres especialistes per diagnosticar i tractar aquestes afeccions.

6. Malalties hereditàries: Algunes malalties renals, com la malaltia renal poliquística, tenen una base genètica. Un nefròleg pot fer proves genètiques i diagnòstics per imatges per confirmar aquestes afeccions.

7. Trasplantament renal: Els nefròlegs també estan involucrats en l’avaluació de donants i receptors de trasplantaments renals, així com en el seguiment i el tractament de pacients després del trasplantament.

En resum, els nefròlegs tenen un paper vital en el diagnòstic i el tractament d’una àmplia gamma de problemes renals i urinaris. Si experimentes símptomes com inflor, canvis a la micció, dolor a la part baixa de l’esquena o tens factors de risc per a malalties renals, és important buscar l’orientació d’un nefròleg/òloga.

La detecció primerenca i el tractament adequat poden ajudar a prevenir complicacions greus i mantenir la salut renal a llarg termini.

A la nostra consulta de General Mitre 101, comptem amb una especialista en Nefrologia capaç d’abordar qualsevol patologia relacionada amb l’estat o el funcionament dels ronyons.

Mútues